Выберите категорию

Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи з дисциплін: «Організація роботи флоту та портів»

Автор: admin | Категория: «ОРФ»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | DOC.


Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи для студентів заочної форми навчання з дисциплін: «Організація роботи флоту та портів» спеціальностей 6.050201 „Менеджмент організації" та б. 050100 „ Облік і аудит " та „Організація і керування перевезеннями" спеціальності 6.060101 „ Транспортне право "

Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи для студентів заочної форми навчання з дисциплін: Організація роботи флоту та портів

Автор: admin | Категория: «ОРФ»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Студенти спеціальностей „Менеджмент організації" та „Облік і аудит" заочної форми навчання виконують контрольну роботу з дисципліни „Організація роботи флоту та портів"
Студенти заочної форми навчання спеціальності „Транспортне право" виконують контрольну роботу по дисципліні „Організація та керування перевезеннями".
Завдання даної контрольної роботи може бути використане для практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей по дисциплінам „Організація роботи флоту та портів" та „Організація та керування перевезеннями".
Контрольна робота повинна бути виконана і надана на кафедру для перевірки не пізніше, ніж за 2 тижні до початку сесії. Студенти, що не виконали контрольну роботу, до здачі заліку не допускаються.
Контрольна робота складається з задач по чотирьох основних темах курсу. Варіант вихідних даних для рішення задач вибирається відповідно до двох останніх цифр шифру студента.
 
  • Rambler's Top100
  • Сайт находится на хостинге Host Food