Выберите категорию

Методичні вказівки з виконання контрольної роботи та завдання для самостійної роботи з дисципліни “Гроші та кредит”

Автор: admin | Категория: «Гроші та кредит »

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | DOC.


Методичні вказівки з виконання контрольної роботи та завдання для самостійної роботи з дисципліни “Гроші та кредит”

(для студентів заочної форми навчання спеціальностей
“Менеджмент організацій” та “Облік і аудит”)

Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи з дисциплін: «Організація роботи флоту та портів»

Автор: admin | Категория: «ОРФ»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | DOC.


Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи для студентів заочної форми навчання з дисциплін: «Організація роботи флоту та портів» спеціальностей 6.050201 „Менеджмент організації" та б. 050100 „ Облік і аудит " та „Організація і керування перевезеннями" спеціальності 6.060101 „ Транспортне право "

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт по праву

Автор: admin | Категория: «Право»

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Контрольна робота виконується по одному з трьох варіантів. Студенти, прізвища котрих починаються з букв від "А" до "К" (включно), виконують варіант перший., від "Л" до "Р" – варіант другий, від "С" до "Я" – варіант третій. Заміна варіантів не допускається. Приступаючи до рішення, необхідно, перш за все, з'ясувати, до якої теми курсу трудового права має відношення ця задача. Уважно вивчити відповідну главу в навчальній літературі.

Тематика контрольних робіт з дисципліни “Сучасні релігійні течії в Україні”.

Автор: admin | Категория: «Сучасні релігійні течії в Україні»

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Тематика контрольних робіт для заочної форми навчання з дисципліни “Сучасні релігійні течії в Україні”.

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни "Математичне програмування"

Автор: admin | Категория: «Математичне програмування»

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни "Математичне програмування" для студентів заочної форми навчання спеціальностей: "Облік і аудит" та "Менеджмент організацій"

Варіанти завдання контрольної роботи з дисципліни „Основи менеджменту” и „Менеджмент”

Автор: admin | Категория: «Основи менеджменту»

Тип документа: Методическое пособие | doc.


1. Вимоги до оформлення контрольної роботи.
2. Тематика контрольних робіт.
3. Визначення варіанту контрольного завдання

Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине «Микроэкономика»

Автор: admin | Категория: «Микроэкономика»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие.


В настоящих методических указаниях приведены изучаемые темы курса «Микроэкономика», их краткое содержание, словарь основных терминов, а также задания для выполнения контрольных работ студентами заочного отделения специальности 6.050201 «Менеджмент организаций» и специальности 6.050100 «Учет и аудит».

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародні економічні відносини»

Автор: admin | Категория: «Міжнародні економічні відносини»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Тематика контрольних робіт з курсу “Міжнародні економічні відносини” охоплює всі розділи програми курсу. Виконання контрольної роботи вимагає самостійної роботи над курсом, знайомство і навички роботи з літературними джерелами. Вирішення ситуаційних задач спрямовано на вміння поєднати теоретичні знання міжнародних економічних відносин для вирішення практичних транспортних проблем в умовах ринкового механізму розвитку національної економіки України.

Завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни “Маркетинг“

Автор: admin | Категория: «Маркетинг»

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни “Маркетинг” для студентів заочної форми навчання містять два теоретичні питання та дві задачі.
Номер варіанту обирається студентом у відповідності з останньою цифрою залікової книжки.

Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине «Макроэкономика»

Автор: admin | Категория: «Макроэкономика»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине «Макроэкономика»

(для студентов заочного отделения специальности
6.050201 «Менеджмент организаций» и специальности
6.050100 «Учет и аудит»)

Издание второе, переработанное и дополненное.

Завдання для контрольної роботи з дисципліни „Фінанси”

Автор: admin | Категория: «Фінанси»

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Захист контрольної роботи здійснюється студентом на запланованих навчальною частиною консультаціях. Без зарахування контрольної роботи викладачем студент не може бути допущений до здачі іспиту (заліку).
Контрольна робота складається з трьох теоретичних питань і одного практичного завдання. Номер варіанту відповідає останній цифрі шифру залікової книжки.

Питання для контрольних робіт з курсу “етика”

Автор: admin | Категория: «ЕТИКА»

Тип документа: Экзаменационные вопросы / билеты.


Питання для контрольних робіт з курсу “етика”
Для студентів заочної форми навчання
КДАВТ ім.гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Методичні вказівки та завдання по виконанню контрольної роботи на тему: “Розрахунок та оцінка експлуатаційних якостей судна. Устрій судна та основні технічні дані”

Автор: admin | Категория: «ТФ и УС»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Кафедра Технічних систем і процесів управління в судноводінні

Спеціальність: 7.050208 “Менеджмент організацій” для студентів 2-го курсу заочної форми навчання

Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи для студентів заочної форми навчання з дисциплін: Організація роботи флоту та портів

Автор: admin | Категория: «ОРФ»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Студенти спеціальностей „Менеджмент організації" та „Облік і аудит" заочної форми навчання виконують контрольну роботу з дисципліни „Організація роботи флоту та портів"
Студенти заочної форми навчання спеціальності „Транспортне право" виконують контрольну роботу по дисципліні „Організація та керування перевезеннями".
Завдання даної контрольної роботи може бути використане для практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей по дисциплінам „Організація роботи флоту та портів" та „Організація та керування перевезеннями".
Контрольна робота повинна бути виконана і надана на кафедру для перевірки не пізніше, ніж за 2 тижні до початку сесії. Студенти, що не виконали контрольну роботу, до здачі заліку не допускаються.
Контрольна робота складається з задач по чотирьох основних темах курсу. Варіант вихідних даних для рішення задач вибирається відповідно до двох останніх цифр шифру студента.

Методичні вказівки для контрольної роботи з дисципліни «ООВШТП» Розділ «ПОРТИ»

Автор: admin | Категория: «ООВПП»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Методичні вказівки і завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни «Обладнання та обслуговування водних шляхів та портів» Розділ «ПОРТИ»

Методичні вказівки необхідні студентам 1-го курсу денної та заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій». Вміщують варіанти вихідних даних, методику і порядок виконання контрольної роботи.

Программа расчета курсовой работы по дисциплине «Экономика предприятия»

Автор: admin | Категория: «Економіка підприємства»

Тип документа: Программа для расчета | xls.


1. Исходные данные
2. Данные по сравниваемым судам
3. Продолжительность рейса
4. Расчет эксплуатационных затрат
5. Рентабельность рейса

Методичні вказівки до виконання курсової роботи | «Обгрунтування оптимального типу судна для перевезення певного роду вантажу на лінії»

Автор: admin | Категория: «Економіка підприємства»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Методичні вказівки містять вимоги і рекомендації до виконання курсової роботи.
Призначені для студентів денної і заочної форми навчання фахів 7.050201 “Менеджмент організацій”, 7.050101 “Облік і аудит”, 7.100301 “Судноводіння”, 7.100302 “Експлуатація суднових енергетичних установок”.
 
  • Rambler's Top100
  • Сайт находится на хостинге Host Food