Методичні вказівки для виконання контрольних робіт по праву

Автор: admin | Категория: «Право»

Тип документа: Методическое пособие | doc.

Популярность: 0.05 %

Язык: Украинский.


Методичні вказівки для виконання контрольних робіт по праву

Контрольна робота виконується по одному з трьох варіантів. Студенти, прізвища котрих починаються з букв від "А" до "К" (включно), виконують варіант перший., від "Л" до "Р" – варіант другий, від "С" до "Я" – варіант третій. Заміна варіантів не допускається. Приступаючи до рішення, необхідно, перш за все, з'ясувати, до якої теми курсу трудового права має відношення ця задача. Уважно вивчити відповідну главу в навчальній літературі.

Рекомендується користування підручниками і навчальним посібниками:
1. В.І. Прокопенко. Трудове право України. Підручник. "Консум". Х. 1998
2. Трудове право України. Підручник під ред. Н.Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. К., "Знання", 2000.
3. В.І. Прокопенко. Трудове право України. Підручник. "Консум". Х. 2000.
4. Зайкин А.Д. Трудовой договор (контракт). Учебное пособие. М., 1995.
5. Прокопенко В.І. розмежування підстав припинення договору за згодою сторін від звільнення з ініціативи працівника. "Право України". 1998. № 9.
6. Зайкин А.Д. Ремизов К.С. Экономико-правовое регулирование труда и зароботной платы. М. 1999.
7. Венедиктов В. Юридична відповідальність в науці практиці трудового права. "Радянське право". 1991. № 12.

Необхідно також використати Кодекс Законів про працю України та інші законодавчі і нормативні акти, що відносяться до питань, що поставлені в задачі.
Крім того, велику допомогу у вирішенні задач можуть надати постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами трудових спорів" від 06.11.92 № 9. "Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками від 29.12.92 № 14, Постанова № 13 Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами законодавства про оплату праці" від 24 грудня 1999 р. та інші постанови.
При викладенні рішень необхідно дати розгорнуті і аргументовані відповіді з посиланням на конкретні нормативні акти на всі поставлені в умовах питання, а також на питання, що випливають із логіки задачі.

Варіант 1
Задача 1
Сербина працювала провідником вагонів Київського резерву провідників. Згідно існуючих правил особи, які працюють на залізничному транспорті на певних посадах, повинні проходити періодичні медичні огляди.
Під час проходження огляди виникла потреба провести медичне обстеження Сербиної в стаціонарних умовах, від чого вона відмовилася. Наказом від 07.05.95 р. Сербина була переведена провідником по охороні вагонів, тобто на роботу, не зв'язану з виїздом. Від цього переведення Сербина відмовилася і на роботу не вийшла, у зв'язку з чим була звільнена з роботи на підставі п. 4 ст. 40 КЗпП України.
Чи правильно проведено звільнення Сербиної. Складіть письмовий проект позовної заяви до суду.

Задача 2
Робітник Тарасюк, пропрацювавши після укладення трудового договору 10 днів, звернувся до майстра з вимогою виплатити йому заробітну плату за відпрацьовані дні.
Майстер роз'яснив Тарасюку, що він лише забезпечує роботою, а заробітну плату виплачує бухгалтерія підприємства. Коли наступить день виплати заробітної плати і всім працівникам буде виплачуватись заробітна плата, вона буде виплачена і Тарасюку.
Тарасюк цікавиться коли і як виплачується заробітна плата, хто це визначає і які наслідки настають при несвоєчасній виплаті заробітної плати.

Задача 3.
При перевірці підприємства щодо дотримання законодавства про охорону праці державний інспектор встановив такі факти:
- нещасні випадки з працівниками реєструються лише тоді, коли вони викликали тимчасову непрацездатність більше трьох днів.
- Акти про нещасні випадки склались протягом десяти днів з моменту їх скоєння.
- Нещасні випадки, що сталися більше року тому і які своєчасно не розслідувались, взагалі не розслідуються.
- При прийнятті на роботу від усіх громадян вимагались довідки про стан здоров'я.
Які порушення чинного законодавства допущені у даному випадку?
Якими повноваженнями наділяє закон державного інспектора по охороні праці?

Варіант 2

Задача 1.
Юрисконсульт комбікормового заводу Винокур був звільнений з роботи за п. 2 ст. 40 КЗпП України у зв'язку з відсутністю у нього спеціальної освіти.
Винокур оскаржив дії директора заводу до суду.
Чи правильно проведено звільнення Винокура? Складіть проект заяви Винокура до суду.

Задача 2
Ст. бухгалтер Родіній за сімейними обставинами був встановлений неповний робочий тиждень тривалістю 20 годин. При наданні їй чергової відпустки її тривалість дирекцією була встановлена 24 календарних днів.
Родіна вважає, що вона працівник з ненормованим днем має право на додаткову відпустку 7 календарних днів, а всього якщо їх підсумувати – 31 календарний день.
Чи має право Родіна на додаткову відпустку у зв'язку з тим, що вона працює не повний робочий час?
Якщо має, то яка загальна тривалість її відпустки?


Задача 3.
Ідучи на роботу, робітник Григоренко при посадці в електропоїзд посковзнувся і пошкодив колінний суглоб правої ноги, після чого довгий час перебував на лікуванні. Вийшовши після оздоровлення на роботу, Григоренко зажадав складення акту про нещасний випадок, в чому адміністрацією йому було відмовлено.
Які нещасні випадки підлягають облікові і вважаються пов'язаними з виробництвом?
В якому порядку підлягають оскарження дії адміністрації про відмову в складенні акту про нещасний випадок?
Хто повинен скласти акт про нещасний випадок у даному випадку?


Варіант 3
Задача 1
Заславський працював викладачем англійської мови державних курсів іноземної мови. 23 лютого загальні профспілкові збори зажадали звільнення Заславського з роботи, оскільки він не забезпечував навчальну і виховну роботу. За день до зборів слухачі курсів також звернулись до адміністрації з заявою, в якій просили звільнити Заславського з роботи. Оскільки на курсах профспілковий комітет не обирався, а є тільки профспілковий організатор, адміністрація 23 лютого звільнила Заславського з роботи.
Заславський оскаржив дії адміністрації до суду.
Чи є вимога профспілкових зборів про звільнення Заславського обов'язковою для адміністрації?
З яких підстав проведено звільнення?
Як вирішити справу? Складіть проект рішення суду.

Задача 2
Токарю 3 розряду Навзорову кваліфікаційна комісія в лютому місяці присвоїла 4 розряд.
Чи має значення зміна тарифного розряду працівника для визначення розміру оплати праці?
Який порядок присвоєння тарифних розрядів?
Як саме зміниться оплата праці Навзорова?

Задача 3
Продавець Харах у зв'язку з нестачею матеріальних цінностей була звільнена з роботи на підставі п. 2 ст. 41 КЗпП України. Факт нестачі товарів було встановлено актом інвентаризації, що була проведена 2 місяці тому.
При вирішенні питання про правильність звільнення виникло питання, чи не порушено власником магазину вимоги ст. 148 КЗпП України, що стягнення може бути застосованим безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення.
Яка Ваша думка з цього питання? Аргументуйте її?

Контрольну роботу необхідно здати до екзаменаційної сесії. Студент повинен бути готовим захистити своє рішення задачі перед викладачем під час складання екзамену.
Скачать ktp-p4.rtf [34.81 Kb] (cкачиваний: 8)


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
  • Rambler's Top100
  • Сайт находится на хостинге Host Food