Збірник завдань та методичні вказівки на практичні та контрольні роботи з дисципліни «Технологія перевезення вантажів»

Автор: admin | Категория: «ТПВ»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | doc.

Популярность: 0.08 %

Страниц: 26.

Размер файла: 0.66 Mb.

Язык: Русский, Украинский.

Год издания: 2004.


Збірник завдань та методичні вказівки на практичні та контрольні роботи з дисципліни «Технологія перевезення вантажів»

Для студентів спеціальності 7.1003.01 Судноводіння на морських та внутрішніх водних шляхах

Завітаєв В.Л. “Технологія перевезення вантажів”: Збірник завдань та методичні вказівки на практичні та контрольні роботи для студентів денної і заочної форми навчання. К.: КДАВТ, 2004.

Мета дисципліни “Технологія перевезення вантажів”

Курс “Технологія перевезення вантажів ”є профілюючим для підготовки фахівців із зазначеної спеціальності.

Роль морського і річкового транспорту в житті суспільства зводиться до його безпечної експлуатації, ефективності і якості за рахунок поліпшення експлуатаційної роботи, скороченню порожніх пробігів суден, а також простоїв під вантажними операціями й у чеканні вантажних робіт, за рахунок використання високо продуктивних перевантажувальних механізмів, більш сучасної технології перевантажних робіт і більш ефективного їхнього використання, широкого застосування передового досвіду і методів роботи флоту, портів і транспортних вузлів. При перевезенні вантажів повинні забезпечуватися їх схоронність, маневрені, морехідні і міцністні якості суден.

Основним напрямком розвитку флоту є: технічна реконструкція всіх його складових; підвищення потужності і поліпшення маневрування транспортної системи; відкриття резервів провізної і пропускної здатності; комплексна механізація й автоматизація перевантажувальних робіт; удосконалювання координації роботи усіх видів транспортних засобів; удосконалювання технології перевантажних робіт і перевезення вантажів, комп'ютеризація і підвищення продуктивності праці.

Перед фахівцями, експлуатаційниками водного (морського і річкового) транспорту актуальною залишається задача ефективного володіння новою технікою і технологією, створення умов для роботи по оптимальних варіантах організації виробництва.
Зростання обсягів зовнішньоекономічної діяльності потребує подальшого розвитку і вдосконалення технологій обробки і доставки вантажів флотом, підвищення ефективності роботи перевантажувальних комплексів, нарощування провізної спроможності транспортних засобів і перепускної спроможності портових комплексів, модернізації організаційної структури транспортного виробництва.

Даний курс навчає студентів організації і технології перевантажувальних робіт з різними видами вантажів в портах, раціональному розміщенню вантажів в суднах для забезпечення безпеки плавання і схоронності вантажу, визначенню ефективності обробки вантажу в портах і доставки вантажу флотом.

Метою курсу є:
сприяння студентами основ експлуатаційної діяльності портів і перевантажувальних комплексів, способам перевантажувальних робіт;
сприяння студентами принципів і технології завантаження суден різними видами вантажів і особливості технологій перевезень вантажів;
сприяння студентами принципів складання вантажного плану судна;
ознайомлення із сучасним станом і перспективами розвитку механізації перевантажувальних робіт, сучасними технологічними процесами перевантаження і перевезення різних видів вантажів;
засвоєння методик технологічних розрахунків, відповідно до сучасних умов перевантажувальних робіт;
формування у студентів сучасного бачення усього комплексу транспортного процесу і його технологічних умов і проблем обробки і доставки вантажів в нових умовах господарювання.
сприяння студентами основи експлуатаційної діяльності портів і перевантажувальних комплексів, засобів обробки вантажів;
ознайомлення із сучасним станом і перспективами розвитку механізації обробки суден, сучасними технологічними процесами вантаження різних видів вантажів;
засвоення методик технолого-експлуатаційних, відповідно до сучасних умов транспортування вантажів;
формування у студентів сучасного бачення усього комплексу транспортного процесу;
розкриття предмету технологій обробки і доставки вантажів морським (водним) транспортом в межах зазначених програмою тем;
систематизація наявних знань студентів з даного предмету, що вони здобули їх під час плавальних практик, виробничої діяльності на флоті, з вивчення предметів, що кореспондують з даною дисципліною;
прищеплення студентам методологічних навичок самостійної роботи з навчальною літературою, методичними посібниками, з фаховими періодичними виданнями;
набуття студентами знань достатніх для самостійного розв’язання типових задач практичного курсу перевезення вантажів флотом і опанування ними методик розв’язання.

Міждисциплінарні зв’язки:

Вивчення дисципліни пов’язане із теорією устроєм суден, фізико-хімічними властивостями вантажів, курсом управління судном, технологією портових вантажних робіт, комерційною експлуатацією судна, економікою виробництва.

Метод викладання курсу:

Розрахований на 54 годин, з них лекційних – 20, практичних – 10, самостійна робота – 24. Курс технологій обробки і доставки вантажів передбачає поза аудиторні заняття, а саме: індивідуальні консультації перед атестаціями, іспитами, написання рефератів студентами. Питання, проблематика рефератів визначаються тематикою курсу.

Система оцінки знань студентів:

Рейтингова, що передбачає всебічну оцінку навчальної діяльності студента, а також його дисциплінованість, наполегливість, зібраність. Кінцева оцінка виставляється за відповідями під час іспитів, з урахуванням рейтингової оцінки.
Скачать 1932230169_metodichka-po-gruzovomu-planu.doc [660 Kb] (cкачиваний: 96)


Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
  • Rambler's Top100
  • Сайт находится на хостинге Host Food