Варіанти завдання контрольної роботи з дисципліни „Основи менеджменту” и „Менеджмент”

Автор: admin от 5-07-2012, 21:48 ; Категория: «Основи менеджменту»

Тип документа: Методическое пособие | doc.


1. Вимоги до оформлення контрольної роботи.
2. Тематика контрольних робіт.
3. Визначення варіанту контрольного завдання

Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине «Микроэкономика»

Автор: admin от 5-07-2012, 21:40 ; Категория: «Микроэкономика»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие.


В настоящих методических указаниях приведены изучаемые темы курса «Микроэкономика», их краткое содержание, словарь основных терминов, а также задания для выполнения контрольных работ студентами заочного отделения специальности 6.050201 «Менеджмент организаций» и специальности 6.050100 «Учет и аудит».

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародні економічні відносини»

Автор: admin от 5-07-2012, 21:33 ; Категория: «Міжнародні економічні відносини»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Тематика контрольних робіт з курсу “Міжнародні економічні відносини” охоплює всі розділи програми курсу. Виконання контрольної роботи вимагає самостійної роботи над курсом, знайомство і навички роботи з літературними джерелами. Вирішення ситуаційних задач спрямовано на вміння поєднати теоретичні знання міжнародних економічних відносин для вирішення практичних транспортних проблем в умовах ринкового механізму розвитку національної економіки України.

Завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни “Маркетинг“

Автор: admin от 5-07-2012, 21:26 ; Категория: «Маркетинг»

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни “Маркетинг” для студентів заочної форми навчання містять два теоретичні питання та дві задачі.
Номер варіанту обирається студентом у відповідності з останньою цифрою залікової книжки.

Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине «Макроэкономика»

Автор: admin от 5-07-2012, 21:20 ; Категория: «Макроэкономика»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине «Макроэкономика»

(для студентов заочного отделения специальности
6.050201 «Менеджмент организаций» и специальности
6.050100 «Учет и аудит»)

Издание второе, переработанное и дополненное.

Завдання для контрольної роботи з дисципліни „Фінанси”

Автор: admin от 5-07-2012, 21:15 ; Категория: «Фінанси»

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Захист контрольної роботи здійснюється студентом на запланованих навчальною частиною консультаціях. Без зарахування контрольної роботи викладачем студент не може бути допущений до здачі іспиту (заліку).
Контрольна робота складається з трьох теоретичних питань і одного практичного завдання. Номер варіанту відповідає останній цифрі шифру залікової книжки.

Питання для контрольних робіт з курсу “етика”

Автор: admin от 5-07-2012, 21:07 ; Категория: «ЕТИКА»

Тип документа: Экзаменационные вопросы / билеты.


Питання для контрольних робіт з курсу “етика”
Для студентів заочної форми навчання
КДАВТ ім.гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Задание и методические указания для выполнения контрольной работы № 1 и 2 по «ТУС»

Автор: admin от 5-07-2012, 20:48 ; Категория: «ТУС»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | PDF.


Задание и методические указания для выполнения контрольной работы № 1 и 2 разработаны профессором кафедры управления судном доктором технических наук, профессором Майбородой А.Н. в соответствии с программой дисциплины “Теория и устройство судна”. Задание и методические указания предназначены для студентов всех форм обучения специальности «Судовождение». Они также могут быть использованы студентами других специальностей, которые изучают курс «Теория и устройство судна».

Методичка и задания к контрольной работе по “Тренажер РЛС і ЗАРП”

Автор: admin от 5-07-2012, 20:09 ; Категория: «Тренажер РЛС і ЗАРП»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Методичні вказівки та завдання на виконання контрольної роботи з дисциплін “Тренажер РЛС і ЗАРП” для студентів 4-ого курсу заочної форми навчання Спеціальність 7.100301 “Судноводіння”

Збірник завдань та методичних вказівок для виконання ргр з дисципліни «Метеорологія та океанографія»

Автор: admin от 5-07-2012, 20:01 ; Категория: «Метеорологія та океанографія»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Збірник завдань та методичних вказівок для виконання розрахунково-графічної та лабораторних робіт з дисципліни «Метеорологія та океанографія» разроблений ст. викладачем кафедри «Судноводіння» Цураніч В.В. відповідно з планом та програмою підготовки студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 1003 «Судноводіння та енергетика суден», спеціальності «Судноводіння».

Методичка к РГР по дисциплине: «Навигация и лоция» + вопросы к зачету

Автор: admin от 5-07-2012, 19:45 ; Категория: «Навігація і лоція»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Завдання та методичні вказівки для розрахунково-графічної роботи по дисципліні “Навігація і лоція” для студентів 3-го курсу заочної форми навчання розроблені капітаном малого плавання, доцентом кафедри судноводіння та керування судном Кудрявцевим В.Г. у відповідності до навчального плану та програми підготовки студентів заочної форми навчання спеціалізації “Судноводіння на морських та внутрішніх водних шляхах”.

Завдання і методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни: «Управління судном»

Автор: admin от 5-07-2012, 19:32 ; Категория: «Управління судном»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Методичні вказівки для виконання курсової роботи «Розрахунки кріплення палубного вантажу, буксирної лінії і вибір способів знімання судна з мілини» та завдання до неї розроблені к.е.н., доцентом кафедри управління суднами Завітаєвим В.Л. відповідно з навчальними планами і типовими навчальними програмами підготовки студентів очної і заочної форм навчання спеціальності «Судноводіння».

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи «Управління судном»

Автор: admin от 5-07-2012, 19:24 ; Категория: «Управління судном»

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «УПРАВЛІННЯ СУДНОМ» для студентів 3 курсу заочної форми навчання спеціальності «Судноводіння»
На 3 курсі студенти заочної форми навчання повинні виконати одну контрольну роботу. Номер варіанта відповідає останній цифрі шифру студента

Питання на екзамен “Інженерна і комп’ютерна графіка”

Автор: admin от 5-07-2012, 19:19 ; Категория: «Інженерна графіка»

Тип документа: Экзаменационные вопросы / билеты | doc.


I. Питання з нарисної геометрії
II. Питання з комп’ютерної графіки

Методичні вказівки з інженерної графіки

Автор: admin от 5-07-2012, 19:15 ; Категория: «Інженерна графіка»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Методичні вказівки з інженерної графіки студентів спеціальностей 7.100302 “Експлуатація суднових енергетичних установок”, 7.100301 “Судноводіння” усіх форм навчання / Укладач: доц. Лопатюк С.П.– К.: КДАВТ, 2005.–37с.

Опір матеріалів | Методичні вказівки та контрольні завдання

Автор: admin от 5-07-2012, 19:07 ; Категория: «Опір матеріалів»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Даний методичний посібник складено стосовно програми курсу “Опір матеріалів”, що викладається в КДАВТ імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного для студентів напряму підготовки 6.070104 “Морський та річковий транспорт”.

Методика виконання курсової роботи «Проробка переходу за маршрутом»

Автор: admin от 5-07-2012, 18:56 ; Категория: «Судноводіння на внутрішніх водних шляхах»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Методичні вказівки і завдання на курсову роботу з дисципліни «Судноводіння на внутрішніх водних шляхах». Методика виконання курсової роботи «Проробка переходу за маршрутом руху від до км» та завдання до неї розроблені к.е.н., доцентом кафедри судноводіння і управління судном Завітаевим В.Л. відповідно з навчальними планами і типовими навчальними програмами підготовки студентів очної і заочної форм навчання спеціальності «Судноводіння».

Дневник по плавательной практике кадета судомеханика

Автор: admin от 4-07-2012, 12:50 ; Категория: «Морская практика»

Тип документа: Отчет по практике | jpg.


В дневнике по плавательной практике производились записи о всех проведенных работах на судне Azov Sea в 2009 году в течении трех месяцев

Экзаменационные Вопросы СТМ

Автор: Сгибатель от 26-05-2012, 19:04 ; Категория: «СТМ»

Преподаватель: Николаев.

Тип документа: Экзаменационные вопросы / билеты.


Экзаменационные Вопросы СТМ

Шпоры по ТАУ часть 2

Автор: Итальянец от 24-05-2012, 17:57 ; Категория: «ТАУ ч.2»

Тип документа: Шпаргалки | zip.


Шпоры по ТАУ часть 2
 
  • Rambler's Top100
  • Сайт находится на хостинге Host Food