Вопросы к зачету и экзамену по «САЭП»

Автор: admin от 16-05-2012, 19:13 ; Категория: «САЭП»

Преподаватель: Черкасов А..

Тип документа: Экзаменационные вопросы / билеты | doc, jpg.


Экзаменационные вопросы по дисциплине «Судовой автоматизированный электропривод»

Учебное пособие «Управление общесудовых систем»

Автор: admin от 21-03-2012, 17:41 ; Категория: «СВМ »

Автор: .

Тип документа: Учебное пособие | doc.


Учебно-методическое пособие (опорный конспект лекций) составлено в соответствии с Учебным рабочим планом, рассмотренным и одобренным на заседании кафедры «ДМ и ЭС» Протокол № от 2007г. подготовки специалистов специальности № 1003.02. «Эксплуатация СЭУ».
В ведении даны общее понятие определение об автоматическом и местном ручном управлении и общесудовых систем. Приведены схемы привода и описания дистанционного привода запорно-разобщительной арматуры общесудовых систем и требования Регистра к проводке общесудовых систем. Приведена классификация и назначение общесудовых систем. Приведены принципиальные устройства трюмных, противопожарных, санитарных, комфортных и специальных систем нефтеналивных судов, а также дано описание различных способов их управления.

Учебное пособие «Гидравлические рулевые машины и гидропривод»

Автор: admin от 21-03-2012, 17:36 ; Категория: «СВМ »

Автор: .

Тип документа: Учебное пособие | doc.


Учебно-лекторское пособие (опорный конспект лекций) составлен в соответствии с учебным рабочим планом, рассмотренным и одобренным на заседании кафедры «СДМ и ЭС». Для подготовки специалистов специальности №7.1003.02. «Эксплуатация СЭУ». В ведении даны общие понятия о гидроприводе, представлены структурные схемы состава объемных гидроприводов их назначение и характеристика.

Методичні вказівки та завдання по виконанню контрольної роботи на тему: “Розрахунок та оцінка експлуатаційних якостей судна. Устрій судна та основні технічні дані”

Автор: admin от 21-03-2012, 17:12 ; Категория: «ТФ и УС»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Кафедра Технічних систем і процесів управління в судноводінні

Спеціальність: 7.050208 “Менеджмент організацій” для студентів 2-го курсу заочної форми навчання

Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи для студентів заочної форми навчання з дисциплін: Організація роботи флоту та портів

Автор: admin от 21-03-2012, 16:56 ; Категория: «ОРФ»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Студенти спеціальностей „Менеджмент організації" та „Облік і аудит" заочної форми навчання виконують контрольну роботу з дисципліни „Організація роботи флоту та портів"
Студенти заочної форми навчання спеціальності „Транспортне право" виконують контрольну роботу по дисципліні „Організація та керування перевезеннями".
Завдання даної контрольної роботи може бути використане для практичних занять для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей по дисциплінам „Організація роботи флоту та портів" та „Організація та керування перевезеннями".
Контрольна робота повинна бути виконана і надана на кафедру для перевірки не пізніше, ніж за 2 тижні до початку сесії. Студенти, що не виконали контрольну роботу, до здачі заліку не допускаються.
Контрольна робота складається з задач по чотирьох основних темах курсу. Варіант вихідних даних для рішення задач вибирається відповідно до двох останніх цифр шифру студента.

Збірник завдань та методичні вказівки на практичні та контрольні роботи з дисципліни «Технологія перевезення вантажів»

Автор: admin от 21-03-2012, 16:15 ; Категория: «ТПВ»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Для студентів спеціальності 7.1003.01 Судноводіння на морських та внутрішніх водних шляхах

Завітаєв В.Л. “Технологія перевезення вантажів”: Збірник завдань та методичні вказівки на практичні та контрольні роботи для студентів денної і заочної форми навчання. К.: КДАВТ, 2004.

Методичка к контрольной работе по: «Обеспечение навигационной безопасности плавания»

Автор: admin от 21-03-2012, 16:00 ; Категория: «ОНБП»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Завдання та методичні вказівки для виконання контрольної роботи по дисципліні “Забезпечення навігаційної безпеки плавання” для студентів 5-го курсу заочної форми навчання розроблені капітаном малого плавання, доцентом кафедри судноводіння та управління судном Кудрявцевим В.Г. у відповідності до навчального плану та програми підготовки студентів заочної форми навчання спеціалізації “Судноводіння на морських та внутрішніх водних шляхах”.
Збірник обговорено, затверджено та рекомендовано до видання на засіданні кафедри судноводіння та управління судном. Протокол № 7 від 22 березня

Методичні вказівки для контрольної роботи з дисципліни «ООВШТП» Розділ «ПОРТИ»

Автор: admin от 16-03-2012, 02:08 ; Категория: «ООВПП»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Методичні вказівки і завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни «Обладнання та обслуговування водних шляхів та портів» Розділ «ПОРТИ»

Методичні вказівки необхідні студентам 1-го курсу денної та заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій». Вміщують варіанти вихідних даних, методику і порядок виконання контрольної роботи.

Чертежи конструкций танкера | надстройки | помещений в разрезе

Автор: admin от 6-03-2012, 17:22 ; Категория: «Судостроение»

Тип документа: Чертеж | dwg.


В архиве несколько чертежей
-каюта поперечный разрез
-надстройка поперечный разрез
-общее расположение поперечный разрез
-продольный разрез танкера

Дельта Проксима Судомеханик | Версия 3.7.17 (NS) 2009/2010

Автор: admin от 2-03-2012, 08:11 ; Категория: «Тесты, симуляторы, тренинги»

Автор: .

Тип документа: Компьютерная программа.


В программу Дельта Проксима Судомеханик входит специальный комплекс, который необходим для компьютеризированного контроля при проведении аттестации членов экипажа в морской комиссии по квалификации, а также при обучении студентов и тренировке будущих специалистов по морским профессиям.

Дельта Проксима Судоводитель | Версия 3.7.17 (SO) 2010/2011

Автор: admin от 2-03-2012, 08:11 ; Категория: «Тесты, симуляторы, тренинги»

Автор: .

Тип документа: Компьютерная программа.


Комплекс программ Дельта тест PROXIMA Судоводитель – нацеленный на разные направления профессий, адаптированный под разного вида задачи, комплекс предназначен для проверки способностей программного контроля при помощи компьютерной техники состава экипажа корабля при прохождении аттестации в квалификационной комиссии, и в основном используется для обучения в морских университетах и других тренировочных компаниях по основным профессиям.

Программа расчета курсовой работы по дисциплине «Экономика предприятия»

Автор: admin от 11-02-2012, 20:55 ; Категория: «Економіка підприємства»

Тип документа: Программа для расчета | xls.


1. Исходные данные
2. Данные по сравниваемым судам
3. Продолжительность рейса
4. Расчет эксплуатационных затрат
5. Рентабельность рейса

РГР з дисципліни «КЕС» | «Розрахунок елементів та показників рейсу судна»

Автор: admin от 11-02-2012, 20:44 ; Категория: «Комерційна експлуатація судна»

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Спеціальність: “Судноводіння”
Спеціалізація: “Судноводіння на морських та внутрішніх водних шляхах.”

Методичні вказівки до виконання курсової роботи | «Обгрунтування оптимального типу судна для перевезення певного роду вантажу на лінії»

Автор: admin от 11-02-2012, 20:15 ; Категория: «Економіка підприємства»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Методичні вказівки містять вимоги і рекомендації до виконання курсової роботи.
Призначені для студентів денної і заочної форми навчання фахів 7.050201 “Менеджмент організацій”, 7.050101 “Облік і аудит”, 7.100301 “Судноводіння”, 7.100302 “Експлуатація суднових енергетичних установок”.

Программа расчета курсового по «УМКС»

Автор: admin от 11-02-2012, 19:50 ; Категория: «УМКС (УМЯС)»

Тип документа: Программа для расчета | xls.


Таблица вместимости топливных танков
Таблица вместимости танков смазочного масла
Таблица вместимости танков пресной воды
Таблица вместимости провизионных помещений
Диаграмма ДДО иДСО

Методические указания и задание к курсовой работе по «УМКС»

Автор: admin от 11-02-2012, 19:35 ; Категория: «УМКС (УМЯС)»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Методические указания и задание составлены в соответствии с программой курса «Управление мореходными качествами судна». Указания и задание предназначены для специалистов студентов 5 курса дневной и заочной формы обучения специальности «Судовождение».

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалавра

Автор: admin от 6-02-2012, 21:55 ; Категория: «Дипломна робота бакалавра»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Методичні вказівки до виконання дипломного проекту бакалавра / Укл. С.А. Ханмамедов, С.М. Шакун, В.І. Руденко, М.Б. Пічурін, – Одеса: ОНМА, 2011. – 28 с. Затверджено вченою радою судномеханічного факультету як методичні вказівки до виконання дипломної роботи бакалавра напряму 6.070104 “Морський та річковий транспорт”

Методичка к контрольным работам по «ТПУС» + Программа расчета xls

Автор: admin от 1-02-2012, 16:51 ; Категория: «ТПУС»

Тип документа: Методическое пособие | doc, xls.


Для студентов-заочников учебным планом предусмотрено выполнение контрольных работ №1 (5й курс) и №2 (6й курс) по предмету «Теория и практика управления судном». Примеры решений к каждому виду задач прилагаются.

Курсовая работа по «СЭ и СПТ» | Расчет блока питания

Автор: admin от 29-01-2012, 13:25 ; Категория: «СЭ и СПТ»

Преподаватель: Самойленко А.Ю..

Тип документа: Курсовая работа | doc.


Содержание:
3 Расчет блока питания
3.1 Структурная схема и таблица нагрузок блока питания
3.2 Расчет стабилизаторов
3.3 Расчет выпрямителей и фильтров
3.4 Расчет трансформатора
4 Электрическая принципиальная схема и перечень элементов
5 Описание работы УКС

Шпоры по политологии

Автор: admin от 28-01-2012, 23:25 ; Категория: «Политология»

Тип документа: Шпаргалки | doc.


Шпоры по политологии для курсантов 3-го курса обучения по специальности «ЭСЭУ»
 
  • Rambler's Top100
  • Сайт находится на хостинге Host Food