Методичні вказівки з виконання контрольної роботи та завдання для самостійної роботи з дисципліни “Гроші та кредит”

Автор: admin | Категория: «Гроші та кредит »

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | DOC.


Методичні вказівки з виконання контрольної роботи та завдання для самостійної роботи з дисципліни “Гроші та кредит”

(для студентів заочної форми навчання спеціальностей
“Менеджмент організацій” та “Облік і аудит”)

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт по праву

Автор: admin | Категория: «Право»

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Контрольна робота виконується по одному з трьох варіантів. Студенти, прізвища котрих починаються з букв від "А" до "К" (включно), виконують варіант перший., від "Л" до "Р" – варіант другий, від "С" до "Я" – варіант третій. Заміна варіантів не допускається. Приступаючи до рішення, необхідно, перш за все, з'ясувати, до якої теми курсу трудового права має відношення ця задача. Уважно вивчити відповідну главу в навчальній літературі.

Тематика контрольних робіт з дисципліни “Сучасні релігійні течії в Україні”.

Автор: admin | Категория: «Сучасні релігійні течії в Україні»

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Тематика контрольних робіт для заочної форми навчання з дисципліни “Сучасні релігійні течії в Україні”.

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни "Математичне програмування"

Автор: admin | Категория: «Математичне програмування»

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни "Математичне програмування" для студентів заочної форми навчання спеціальностей: "Облік і аудит" та "Менеджмент організацій"

Варіанти завдання контрольної роботи з дисципліни „Основи менеджменту” и „Менеджмент”

Автор: admin | Категория: «Основи менеджменту»

Тип документа: Методическое пособие | doc.


1. Вимоги до оформлення контрольної роботи.
2. Тематика контрольних робіт.
3. Визначення варіанту контрольного завдання

Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине «Микроэкономика»

Автор: admin | Категория: «Микроэкономика»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие.


В настоящих методических указаниях приведены изучаемые темы курса «Микроэкономика», их краткое содержание, словарь основных терминов, а также задания для выполнения контрольных работ студентами заочного отделения специальности 6.050201 «Менеджмент организаций» и специальности 6.050100 «Учет и аудит».

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародні економічні відносини»

Автор: admin | Категория: «Міжнародні економічні відносини»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Тематика контрольних робіт з курсу “Міжнародні економічні відносини” охоплює всі розділи програми курсу. Виконання контрольної роботи вимагає самостійної роботи над курсом, знайомство і навички роботи з літературними джерелами. Вирішення ситуаційних задач спрямовано на вміння поєднати теоретичні знання міжнародних економічних відносин для вирішення практичних транспортних проблем в умовах ринкового механізму розвитку національної економіки України.

Завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни “Маркетинг“

Автор: admin | Категория: «Маркетинг»

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни “Маркетинг” для студентів заочної форми навчання містять два теоретичні питання та дві задачі.
Номер варіанту обирається студентом у відповідності з останньою цифрою залікової книжки.

Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине «Макроэкономика»

Автор: admin | Категория: «Макроэкономика»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине «Макроэкономика»

(для студентов заочного отделения специальности
6.050201 «Менеджмент организаций» и специальности
6.050100 «Учет и аудит»)

Издание второе, переработанное и дополненное.

Завдання для контрольної роботи з дисципліни „Фінанси”

Автор: admin | Категория: «Фінанси»

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Захист контрольної роботи здійснюється студентом на запланованих навчальною частиною консультаціях. Без зарахування контрольної роботи викладачем студент не може бути допущений до здачі іспиту (заліку).
Контрольна робота складається з трьох теоретичних питань і одного практичного завдання. Номер варіанту відповідає останній цифрі шифру залікової книжки.

Питання для контрольних робіт з курсу “етика”

Автор: admin | Категория: «ЕТИКА»

Тип документа: Экзаменационные вопросы / билеты.


Питання для контрольних робіт з курсу “етика”
Для студентів заочної форми навчання
КДАВТ ім.гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

Программа расчета курсовой работы по дисциплине «Экономика предприятия»

Автор: admin | Категория: «Економіка підприємства»

Тип документа: Программа для расчета | xls.


1. Исходные данные
2. Данные по сравниваемым судам
3. Продолжительность рейса
4. Расчет эксплуатационных затрат
5. Рентабельность рейса

Методичні вказівки до виконання курсової роботи | «Обгрунтування оптимального типу судна для перевезення певного роду вантажу на лінії»

Автор: admin | Категория: «Економіка підприємства»

Автор: .

Тип документа: Методическое пособие | doc.


Методичні вказівки містять вимоги і рекомендації до виконання курсової роботи.
Призначені для студентів денної і заочної форми навчання фахів 7.050201 “Менеджмент організацій”, 7.050101 “Облік і аудит”, 7.100301 “Судноводіння”, 7.100302 “Експлуатація суднових енергетичних установок”.
 
  • Rambler's Top100
  • Сайт находится на хостинге Host Food